Alertak

Gure fitxategian zu bilatzen ari zarenaren antzeko fitxategi bat sartzen dugun bakoitzean, gure sistema informatikoak alerta informatizatua bidaliko du zure telefono mugikorrera eta helbide elektronikora, horren berri jasotzeko aukerarik galdu ez dezazun. Bidali zure datuak eta proba gaitzazu!!! Harrituta geratuko zara gure "Alerta zerbitzu" esklusiboaren emaitza bikainak ikusita.